štvrtok 11. júna 2015

10 rozhodujúcich schopností obchodníka

10 rozhodujúcich schopností obchodníka

 Schopnosť 1: Spoznajte svoju vášeňToto je prvá časť z knihy Dômyslený obchodník o 10 rozhodujúcich schopnostich potrebných pre úspešné obchodovanie.
Môžeme povedať, že obchodovanie na finančných trhoch je umením a zároveň aj vedou. Inak povedané, obchodovanie je remeslo, ktoré si vyžaduje jednak talent a takisto aj tréning. Talent sa rozvíja prostredníctvom správneho tréningu. Správny tréning je však možný len ak to, čo robíte, aj milujete, a ste odhodlaní stať sa najlepšími.
Dúfam, že pomocou informácií v tejto knihe budete podnietení rozvíjať svoj talent prostredníctvom rozvoja desiatich schopností, ktoré si musí každý dômyselný obchodník osvojiť, aby mohol úspešne obchodovať na finančných trhoch.
Navyše, rovnako ako pri každom inom remesle, správny výber nástrojov zohráva veľmi dôležitú úlohu čo sa týka kvality výsledkov. Ani pri obchodovaní tomu nie je inak. Obchodovanie si vyžaduje, aby každý obchodník, ktorý obchoduje online, dobre rozumel svojej elektronickej obchodnej platforme a efektívne ju využíval.
Dômyselný obchodník má...
 1. Vášeň
 2. Myseľ obchodníka
 3. Jasne definované poslanie/cieľ
 4. Dostatočný kapitál na obchodovanie
 5. Znalosť trhu
 6. Dobre testovanú metodiku
 7. Správne zručnosti v oblasti risk-manažmentu
 8. Podrobný obchodný plán
 9. Natrénovanú exekúciu obchodov
 10. Odhodlanie uspieť

Úvod

Neexistuje obchodník, ktorý by mal za sebou výlučne len ziskové obchody. V istom momentne zažije každý aj stratové obchody. Ozajstnou výzvou pre obchodníka je však vyhrávať častejšie ako prehrávať. Ak je toho obchodník schopný, bude sa mu dariť. Na to, aby ste sa stali úspešným obchodníkom je ale dôležité pochopiť nie len umenie vyhrávať, ale rovnako aj prehrať.
Úspešný obchodník pri svojej práci uplatňuje znalosti a kreativitu. Jeho odborný prístup spočíva v objektívnom a logickom prístupe k obchodovaniu. Musí byť presvedčený o tom, že jeho metodika obchodovania je schopná opakovane dosahovať pozitívne výsledky. Kreativitu využíva pri intuitívnom vnímaní toho, čo sa deje na trhu, na ktorom obchoduje, a na vycítenie toho správneho času, kedy spraviť obchod a kedy je lepšie nechať ho tak. Tieto kvality obchodníka sa rozvíjajú prostredníctvom dôkladnej prípravy, tréningu, vytrvalosti a jeho vášne pre obchodovanie. Tréning kombinácie kreativity a znalostí pri obchodovaní bude zlepšovať schopnosti každého jednotlivca tak, aby sa stal skvelým obchodníkom. Aby ste mohli byť dobrým „remeselníkom“, musíte mať nápad a byť zanietení. Nemôžete sa báť vystaviť riziku, avšak musíte mať voči trhu dostatok rešpektu, aby ste zvládli správny risk-manažment. Obchodovanie si vyžaduje schopnosť podstupovať riziká. Avšak obchodovanie je viac než len to – je to schopnosť správneho riadenia rizika.
Život prináša mnoho rizík. Takmer vždy je práve ten, kto riskuje, tým, kto pravdepodobne aj uspeje. To, čo je však o riziku veľmi dôležité, je fakt, že riziko je akceptovateľné iba v prípade, že je aj merateľné. Ak vieme riziko zmerať, vieme ho aj správne manažovať. Úspech sa rodí práve pri akceptovaní rizika a jeho správnom riadení.
Skoro všetci obchodníci, či už amatérski alebo profesionálni, alebo ak chcete „nováčikovia“ a skúsení obchodníci, svoje rozhodnutia na obchod zakladajú na zhromažďovaní, dešifrovaní a posudzovaní informácií a dát, ktoré prichádzajú z celého sveta. Všetky tieto informácie z vonka zbierajú a šíria sprostredkovatelia, médiá, odborníci a znalci. Tieto zdroje informácií sa zaväzujú informácie oznamovať a v niektorých prípadoch, takisto aj vyjadrovať svoje názory. Ľudia zvyknú takéto informácie akceptovať ako vecné. Avšak často sú ich názory subjektívne alebo si môžu navzájom protirečiť. Takýto „zmätok“ informácií je spôsobený tým, že každý môže mať svoj vlastný názor na danú vec. Názory sa vždy formujú na základe vlastných úsudkov. Ľudia sú však presvedčení, že vždy robia logické rozhodnutia až do okamihu, keď musia naozaj „stlačiť spúšť“. Vtedy je ich rozhodnutie skoro vždy ovplyvnené emóciami.
Na to, aby ste našli určitú emočnú stabilitu v prostredí neustálych zmien, musíte si nájsť istú formu „útočiska“. Pre mnoho obchodníkov je ním práve cenový a časový graf. Graf sa stáva radarom – nástrojom prorokovania a zaznamenávania toho, ako sa cena a objem vyvíjajú v čase. To nám poskytuje presnú historickú perspektívu. Graf zachytáva to, ako sa na trhu naozaj obchodovalo a nemusí byť v súlade s názormi odborníkov.
Avšak aj s grafmi sú späté isté problémy. Odzrkadľujú totižto len spätné dáta. Najaktuálnejšia cena, ktorá je na grafe zachytená, je vždy zobrazená na pravej hrane grafu a nikto s istotou nevie, aká bude cena nasledujúca.
Formácie, ktoré môžeme nájsť na grafe rovnako ako aj stovky technických indikátorov sú získané z informácií o cene a objeme. A práve tu sa niektorí obchodníci dostávajú do problémov. Namiesto toho, aby sa pokúšali lepšie pochopiť trh, na ktorom chcú obchodovať, sústredia sa na formácie a indikátory a dúfajú, že budú schopní so 100% istotou povedať, aká bude ďalšia cena a vývoj trhu. Toto hľadanie dokonalej formácie alebo indikátora je podobné hľadaniu svätého grálu alebo kryštálovej gule, ktorá im umožní pozerať do budúcnosti.
Povedzme si pravdu - informácie o trhu, formácie na grafoch a indikátory majú pri obchodovaní určite svoje miesto, avšak obchodník si musí uvedomiť, že ani jedna z týchto techník nie je neomylná. Istý čas môžu mať pravdu, ale neskôr sa môžu mýliť.
Väčšina obchodníkov trvá na tom, že to čo potrebuje pre úspešné obchodovanie, je nájsť „magický vzorec“. Ide o kombináciu špecifických technických indikátorov a grafových formácií, ktoré keď objavia, im umožnia „poraziť“ trh a oklamať ich obchodných protivníkov. Čo má ale spraviť obchodník, ktorý čelí realite, že obchoduje na tom istom trhu rovnako ako vyštudovaní matematici, kvantové fondy alebo obrovské inštitúcie, ktorých financovanie a prístup k prepracovaným prístrojom totálne prevyšuje to, čo má k dispozícií obyčajný obchodník? Ako by mohol jednotlivec-obchodník, ktorý sedí vo svojej pracovni, získať prístup k rovnako kvalitným informáciám ako majú k dispozícií jeho konkurenční profesionálni obchodníci?
Na to, aby bol obchodník úspešný, musí mať správny a racionálny prístup alebo metodiku obchodovania. Metodika bude formovať základy, na ktorých potom môže obchodík rozvíjať svoje remeslo. Bez metodiky musí obchodník rátať s tým, že prídu na rad straty a fatálne chyby. Základy metodiky sa začínajú vytvárať už v samotnej mysli obchodníka.
Spomedzi všetkých tých tisícok rôznych obchodovaných štýlov a nekonečných počtov metodík, z ktorých niektoré fungujú a niektoré nie, to bude práve samotný obchodník a jeho správne nastavená myseľ, ktorá ho môže dostať až na vrchol. V skratke povedané - úspech začína a aj končí práve v mysli obchodníka.
Netvrdím však, že dobrý obchodník pri obchodovaní nepotrebuje žiadne nástroje. Ako by mohol napríklad tesár vytvoriť stoličku bez patričných nástrojov? Avšak bez ohľadu na to, ako dobré sú dané nástroje, aký osoh by priniesli, ak by sa ocitli v rukách nevyučeného remeselníka?
Na nasledujúcich stranách vám priblížim 10 rozhodujúcich schopností, ktoré sú potrebné na vybudovanie úspešného povolania obchodníka. Musíte sa zmieriť s faktom, že úspešné obchodovanie prináša osvojenie si týchto schopností, čo môže byť pre niekoho jednoduchšie než pre iného, avšak pri správnom prístupe a snahe, určite dosiahnuteľné pre všetkých. Snahou sa myslí najmä porozumenie svojho vnútra, sledovanie samého seba pri činnostiach a spoliehanie sa pri dodržaní obchodovania podľa svojho obchodného plánu. Preto existujú jednak mentálne tak aj praktické schopnosti, ktoré si je nutné osvojiť.
Ako obchodník si musíte uvedomiť, že: a) vy si stanovujete svoje ciele, b) vy si zadefinujete svoj plán, c) vy realizujete svoje obchody a okrem toho všetkého ešte aj d) vy manažujete svoje riziko. Akceptovanie takejto zodpovednosti vedie k úspešnému obchodovaniu a k zisku, bez ohľadu na to, aké sú momentálne podmienky na trhu.
Veľa obchodníkov sa previní tým, že nevenuje dostatočnú pozornosť dôležitosti každej jednej z týchto schopností. Neexistujú totižto izolovane. Formujú ucelený prístup k obchodovaniu.
Pri hodnotení nedostatkov vašich súčasných schopností buďte k sebe úplne úprimní. Pri trénovaní a ich rozvíjaní dbajte na disciplínu. Schopnosť, ktorá vám chýba, je zvyčajne tou, ktorá si vyžaduje najviac tréningu a rovnako bude asi aj tou, ktorú sa budete najviac zdráhať trénovať.
Spomínané schopnosti sú v tejto knihe prezentované v určitom poradí, ktorý odporúčam, aby ste nasledovali, pretože každá jedna nadväzuje na tu ďalšiu. Niektoré z nich sa vám budú zdať ako úplne evidentné, no niektorí obchodníci budú pripravenejší v jednej oblasti, a iní zase v druhej.
Ak s obchodovaním len začínate alebo naopak ak už máte s obchodovaním dosť skúseností, týchto 10 schopností, ktorými všetci dômyselní obchodníci disponujú, formujú silné základy, na ktorých budete môcť postaviť úspešnú kariéru obchodníka.

Schopnosť 1: Spoznajte svoju vášeň


Toto je druhá časť z knihy Dômyslený obchodník o 10 rozhodujúcich schopnostich potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť.
Možno vás prekvapilo, že vášeň v tomto príklade pokladám za „schopnosť“. Vášeň je výrazná emócia, oduševnená a silná túžba po niečom. Je nevyhnutná pri motivácií, aby ste sa stali excelentným v tom, čo sa rozhodnete robiť. Rovnako ako kvasnice vo vnútri chleba spôsobujú, že chlieb vykysne, vášeň je sila vo vašom vnútri, vďaka ktorej sa sústredíte na svoje ciele tak dlho, až pokým sa nedostaví úspech.
Vášeň je prvou schopnosťou dômyselného obchodníka, ktorú budete musieť rozvíjať. Bez vášne bude len veľmi ťažké robiť pokroky vo vašej kariére obchodníka. Som si istý, že ste už veľakrát počuli, že rozhodujúce je, aby ste robili to, čo milujete. V takom prípade sa pre vás práca stáva niečím, čo vás baví. A preto každý deň, keď sa zobudíte, sa tešíte na ďalšiu možnosť robenia toho, čo robiť milujete.
Prečo teda považujem vášeň za “schopnosť“? Je to práve tým, že ju môžete v sebe rozvíjať. To, čo robíte, sa milovať naučiť môžete.
Pokiaľ ide o obchodovanie, existuje nespočetne veľa rôznych štýlov, metodík a trhov a tak má každý obchodník možnosť nájsť konkrétny štýl, ktorý najviac vyhovuje jeho osobnosti.
Pre niektorých ľudí je napríklad vzrušujúce sedieť celý deň za počítačom a vstupovať a vystupovať z pozícií pri rôznych príležitostiach, ktoré sa naskytnú na 5-minútovom grafe. Pre iných je zase oveľa zaujímavejšie nakúpiť alebo predať komodity alebo akcie a držať pozíciu až pokým nedostanú signál na výstup, čo môže byť až o niekoľko dní alebo týždňov.
Keďže slovo „obchodovanie“ znamená nakupovať a predávať, zvyčajne za účelom špekulatívnych ziskov, zdá sa logické, že na to, aby ste boli dobrým kupcom alebo predajcom, musíte tento proces milovať natoľko, že ho budete chcieť opakovať stále dokola.
Každý obchod, ktorý spravíte by mal byť z oblasti vášho záujmu – z oblasti, ktorá vás fascinuje. Napríklad ak sa zaujímate o firmy, zaujíma vás to ako tieto firmy riadia svoj biznis a máte pocit, že rozumiete ich biznis modelu a trhu, na ktorom konkrétna firma operuje, potom budete mať určite pri nakúpe alebo predaji akcií danej firmy určite výhodu. Ak je toto vašou vášňou a ak je toto to, čo radi študujete a analyzujete, tak je potom práve toto oblasť, na ktorú by ste sa mali pri obchodovaní sústrediť.
Naopak, možno sa zaujímate o správy a o to, ako reagujú určité komodity, akcie alebo meny. Tento záujem je to, čo by ste mali pretaviť do vášho obchodného štýlu a metodiky. Pre iných obchodníkov je zase zaujímavým nakupovanie alebo predávanie na základe signálov vygenerovaných podľa formácií a indikátorov. A  práve pri takomto obchodnom štýle sú odhodlaní vynaložiť čo najviac energie.
Práve tu je kľúčové pochopiť, že to nie je metodika, ale práve entuziazmus a túžba zamestnávať seba samého niečím, čo robiť milujete.
Veľa obchodníkov začína s obchodovaním preto, že majú pocit, že prostredníctvom obchodovania si môžu privyrobiť extra peniaze. Iní zase začínajú obchodovať preto, že sa im páči životný štýl, ktorý je s obchodovaním spojený, ako je napríklad práca z domu, alebo možnosť obchodovania na trhu prostredníctvom internetu. Toto sú dôvody, prečo niektorí zvažujú obchodovanie ako povolanie. Avšak obchodovanie musí byť pre vás takisto výzvou. V obchodovaní, či už ide o akcie, komodity alebo meny, musíte vidieť niečo, čo spôsobí, že obchodovaním budete chcieť tráviť mnoho hodín.
Obchodovanie si vyžaduje prípravu, plánovanie a tréning. Vyžaduje si takisto štúdium a analýzu za účelom nadobudnutia hlbšieho porozumenia trhov. V snahe o dosiahnutie dostatočnej prípravy a plánovania, musíte naozaj oduševnene chcieť. Bez oduševnenia je veľmi ťažké zostať sústredený a vytrvalý. Odporúčam vám, aby ste zvážili všetky oblasti, o ktoré sa zaujímate, a práve od toho sa na začiatku odrazili.
Akonáhle objavíte to, v čom ste prirodzene dobrí, zistíte, že je omnoho jednoduchšie pripraviť svoj obchodný plán a takisto bude jednoduchšie sa podľa neho riadiť.
„Nie je dôležité, či máte alebo nemáte pravdu, dôležité je, koľko zarobíte keď máte pravdu a koľko stratíte, keď sa mýlite.“ (George Soros)
„Nasledujte svoju vášeň a úspech bude nasledovať vás.“ (Arthur Buddhold)

Schopnosť 2: Rozvíjajte myseľ obchodníka

Počet čítaní: 500
Vytlač do PDF


Toto je tretia časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť a druhá časť.
Slovník American Heritage Dictionary definuje myseľ nasledovne: 1) Ustálený duševný postoj alebo dispozícia jednotlivca, ktorá predurčuje jeho reakcie a interpretácie rôznych situácií. 2) Náchylnosť alebo zvyk. Z tejto definície usudzujem, že postoj je zvyk. A keďže svoje postoje môžeme meniť, môžeme meniť aj svoje zvyky.
Predstavte si, že zvyky sú ako malé ryhy, ktoré môžeme robiť horúcim nožom do želatíny. Čím dlhšie myslíme na to isté alebo čím dlhšie robíme tie isté činnosti, tým hlbšie ich vrývame do svojej pamäte.
Doktor Ivan Pavlov spravil experiment, ktorý bol založený na kŕmení psov mäsom. Zakaždým, keď sa psy dostali do takej vzdialenosti, že ucítili mäso, začali slintať. V tom istom momente Pavlov prikázal svojmu asistentovi, aby zazvonil na zvonček. Psy po určitej dobe začali slintať už pri počutí zvončeka, pretože tušili, že dostanú mäso, avšak bez toho, aby ho cítili. V psychológií je tento jav známy ako „podmienený reflex.“
Každý obchodník musí mať v sebe zakorenené tieto štyri prejavy správania:
 1. Disciplína
 2. Trpezlivosť
 3. Objektívnosť
 4. Realistické očakávania

Teraz si priblížime každý jeden samostatne.

Disciplína

Dôležitosť disciplíny nemôžeme podceňovať. Disciplína je schopnosť obchodníka postupovať podľa svojho plánu. Keď si pripravíte svoj obchodný plán, budete čeliť neľahkej úlohe jeho realizácie a to podľa plavidiel, ktoré ste si stanovili pri jeho príprave. Keďže obchodovanie si vyžaduje určité disciplinované kroky, ako je napríklad prijatie stop-losov, je preto nevyhnutné, aby ste pripravili svoju myseľ tak, že bude odpovedať na signály, ktoré sa objavia. Častokrát obchodník dostane signál na stop- loss, ale neriadi sa podľa neho, pretože spätne prehodnotí to, čo si myslí, že sa na trhu stane. Mnoho nových obchodníkov jednoducho nevie znášať straty, a preto radšej veria, že trh sa otočí a pôjde v smere, ktorý bude pre ich pozície ziskový.
Mnohokrát sa trh odkloní od vašich plánov, a vy sa budete musieť rozhodnúť či podľa plánu postupovať alebo ho upraviť v závislosti od nových podmienok na trhu.
Z racionálneho hľadiska ste si vedomí toho, že by ste mali obchody uzatvárať podľa vášho plánu. Ale z emocionálneho hľadiska prevezme kontrolu nad vašimi rozhodnutiami niečo iné a vy sa uberiete zlým smerom.
Rýchle uzatváranie stratových pozícií, ale držanie tých ziskových je pre väčšinu anti-intuitívne. Mnoho neskúsených obchodníkov robí presný opak. Budú držať straty, ale zisky budú rýchlo vyberať.
Príčiny takéhoto typu správania pramenia v mentalite obchodníka. Obchodníci zastávajú názor, že vyberaním ziskov sa vyhnú bankrotu. A na základe toho tvrdia, že pri ziskoch je omnoho lepšie vyberať už aj malé zisky. Problém pri takomto prístupe je však v tom, že stačí, aby utrpeli čo i len jednu väčšiu stratu a tá môže zmazať všetky ich malé zisky.
Na druhej strane však veľa obchodníkov argumentuje tým, že jednoducho nemôžu príliš rýchlo obmedzovať svoje straty, pretože je nevyhnutné, aby dali svojim pozíciám príležitosť ísť v súlade s tým, čo si naplánovali. K takémuto záveru dospeli po skúsenostiach, keď rýchlo uzatvorili stratovú pozíciu a následne len sledovali, ako sa situácia otočila a pozícia sa stala ziskovou, pričom obchodník z toho nakoniec vyšiel ako stratový. Ak sa takáto situácia zopakuje viac ako jedenkrát, spôsobuje to to, že obchodník začne byť presvedčený, že je lepšie ponechať stratové pozície otvorené dlhšie.
Disciplína nie je procesom pozitívneho myslenia. Z racionálneho hľadiska každý vie, že sa musí držať svojho plánu. Prečo by ste sa inak zapodievali robením plánov, ak by ste nemali v úmysle sa ich držať? Disciplína je výsledkom podmienenej udalosti a ako ste videli pri Pavlovom experimente, podmienená udalosť je výsledkom určitého stále sa opakujúceho podnetu.
Problémom pri takomto podnete je, že naša myseľ prijíma opakovanie nesprávnych podnetov takým istým spôsobom ako prijíma tie správne. Ak neustále opakujete tie isté nesprávne činnosti, vaša pamäť bude podmienene reagovať na zlé podnety.
Disciplína je pri tvorbe a dodržiavaní vášho plánu nevyhnutná bez ohľadu na akékoľvek zmeny správania sa trhu. Disciplína pestuje disciplínu. Na začiatku je možno zložitejšie prekonať návyky, na ktoré ste náchylní, avšak po niekoľkých úspešných obchodoch, ktoré ste realizovali podľa svojich plánov, vaša myseľ si začne formovať nové návyky, ktoré budú posilňovať vaše správne obchodné schopnosti.
Ďalším zaujímavým faktom je, že podvedomie nedokáže rozlišovať medzi skutočnou a virtuálnou skúsenosťou. Skutočné alebo vizuálne dojmy, ktoré sú zachytené našimi zmyslami sa ukladajú v našej pamäti. Trénovaním správnych úkonov pri simulovanom obchode si dokážete osvojiť také isté spôsoby správania ako pri realizácií obchodu naživo. Ale opäť, pokiaľ si nacvičíte pri simulácií nesprávne kroky, svoju myseľ si „naprogramujete“ zlým spôsobom.
Problém však nie je len v tom, či pri obchodovaní myslíte na to či dodržujete disciplínu alebo nie, ide predovšetkým o to, aby ste boli schopní disciplínu zakotviť vo svojej mysli tak, že pri obchodovaní sa budete správať disciplinovane vždy.

Trpezlivosť

Ďalším dôležitým atribútom je „trpezlivosť“. Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. Avšak trpezlivosť predstavuje istú črtu ľudskej povahy. Niektorí ľudia sú prirodzene viac trpezliví ako iní. Obchodovanie si však vyžaduje, aby bol obchodník trpezlivý vždy – aby bol schopný vyčkať na tu správnu, najlepšiu príležitosť vstupu do obchodu.
Mnoho obchodníkov bude strach z premeškania príležitosti navádzať k tomu, aby na trh vstúpili ešte predtým, ako naozaj nastanú tie správne podmienky, ktoré im zaručia úspech. To, čo si mnoho obchodníkov neuvedomuje je, že trh neustále poskytuje nové príležitosti. Ak zmeškáte jednu, vždy príde ďalšia. Musíte byť len dostatočne trpezliví a počkať, keď budú podmienky na trhu v súlade s vašim plánom. Ak ale podmienky v aké dúfate nenastanú, jednoducho obchod nespravíte.
Takže ako sa naučíte byť trpezlivým? Trpezlivosť je vecou ustálenia a ustálenie je výsledkom opakovania. Pripravenie si plánu zohráva pri tomto procese kľúčovú úlohu. Ak sa pokúsite obchodovať len náhodne, nebude vaše správanie nijako „ukotvené“ a nebude mať žiadny smer. Následne sa začnete automaticky správať spôsobom, na ktorý ste boli náchylní, a to je často v rozpore s tým, čo viete, že by ste spraviť mali. Tak budete robiť obchody, ktoré môžu úplne zlikvidovať váš obchodný účet.
Zapamätajte si, váš plán vám nie len určuje smer, ktorým sa pri vstupoch a výstupoch z pozícií máte uberať, ale takisto slúži ako plán pre vašu myseľ a zahŕňa nevyhnutné kroky pre ustálenie mysle „dômyselného obchodníka“.

Objektívnosť

Tretím atribútom, ktorý je potrebné si „naprogramovať“ do mysle, je objektívnosť. Byť pri obchodovaní objektívnym je veľmi zložitým procesom. Koniec koncov, ste to práve vy, kto sa stane emočne naviazaný na svoje pozície, pretože ste to vy, kto rozhoduje čo, kedy a ako obchodovať.
Nikto nemá rád, keď sa mýli. Avšak byť objektívny znamená, že odsuniete na bok svoje ego a objektívne sledujete, čo sa na trhu deje. Ak sa dokážete naučiť odosobniť sa od toho, či máte alebo nemáte pravdu a že nemusíte nikomu nič dokazovať, potom máte šancu, že spravíte správne rozhodnutia, ktoré si manažovanie vašich obchodov vyžaduje. Musíte sa len sústrediť na to, čo sa na trhu naozaj deje a následne reagovať v zhode so scenármi, ktoré ste si určili pri plánovaní svojho obchodovania.
Ste to práve vy, kto je zodpovedný za „stlačenie gombíka“. Nemôžete obviňovať nikoho iného. A nemôžete viniť ani trh. Je to ako surfovanie na mori. Môžete obviniť more za to, že príde vlna a vy spadnete?
Mohli by ste tvrdiť, že more bolo príliš búrlivé a zhodilo vás, avšak realita je skôr taká, že ste neboli schopní objektívne zvážiť svoje schopnosti a to či naozaj ísť surfovať.
Mimochodom, „spadnúť“ kvôli vlne je súčasťou procesu učenia sa. Aj ten najlepší svetový surfer zo surfu občas spadne alebo ho zmetie vlna.
Byť objektívnym však znamená odosobniť sa od svojich emocionálnych reakcií zo strachu alebo chamtivosti. Ak máte pri obchodovaní strach, či už zo strát alebo z toho, že prídete o svoje zisky, potom určite nekonáte podľa svojho plánu a takisto nemáte tú správnu trpezlivosť a disciplínu.

Realistické očakávania

Posledným atribútom, ktorý si musíte osvojiť sú „realistické očakávania“. Mnoho nových obchodníkov sa nazdáva, že môžu začať s pár stovkami dolárov na svojich účtov a že z nich spravia tisíce každý mesiac.
Pointou realistických očakávaní je ujasniť si, čo je naozaj možné a čo je len pravdepodobné. Je pravdou, že niekedy sú obchody veľmi ziskové a že trh je naozaj „štedrý“ nad očakávania obchodníka. Na druhej strane je pravdou aj to, že väčšinu času sa trh prispôsobuje norme alebo sa vráti k strednej hodnote, najmä čo sa týka volatility. Tento proces môže eliminovať zisky a vytvárať veľké straty v prípade, že obchod nie je správne manažovaný alebo ak má obchodník nerealistické očakávania.
Ak ste realistickí, budete si vedomí limitácií svojich obchodov a spravíte všetko preto, aby ste ochránili svoje zisky pomocou techník risk-manažmentu, o ktorom si povieme viac v časti 7. Aj napriek tomu, že sa môžete naučiť zvyšovať šance vo váš prospech, vždy existuje riziko, že trh sa otočí proti vám. Niekedy sa môže stáť, že budete ziskoví, avšak kvôli tomu, že budete mať priveľké očakávania, dovolíte takejto pozícií prísť o zisk alebo dokonca budete svedkom toho, že začne byť stratová. Keďže všetci dobrí obchodníci chcú ponechať svoje ziskové pozície otvorené, budete musieť nadobudnúť schopnosť naslúchať a sledovať čo sa na trhu deje.
Obchodovanie je o predvídaní budúcnosti. Vy ako obchodník, sa budete snažiť odhadnúť čo prinesie budúcnosť a následne podľa toho konať. Keďže ale predvídanie budúcnosti nie je nič iné ako len špekulácia, je dôležité, aby ste sa naučili ako správne riadiť svoje „stávky“, ak budúcnosť neprinesie to, čo očkávate. To sú realistické očakávania.

Schopnosť 3: Jasne definované poslanie


Toto je štvrtá časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť a tretia časť.
„Ak nevieš kam ideš, privedie ťa tam každá cesta!“ (Alica v krajine zázrakov)
Predtým ako začnete s obchodovaním, mali by ste sa zamyslieť nad tým, v akej situácií sa práve nachádzate a kam by ste sa chceli uberať. To vám pomôže pri stanovení si toho, čo chcete dosiahnuť ako aj úrovne rizika, ktoré ste ochotní akceptovať.
Tak ako stavbár musí mať podrobný pôdorys domu skôr ako ho môže začať stavať, rovnako je to aj s obchodovaním. Musíte sa stať architektom svojho vlastného osudu. Jediný spôsob ako to docieliť, je sadnúť si a pripraviť si písomný plán toho, čo by ste chceli dosiahnuť.
Bez jasne stanoveného cieľa alebo poslania, nebudete schopní určiť si tie správne trhy, kde chcete obchodovať či druhy obchodov, ktoré chcete urobiť. Stanovenie si dlhodobého cieľa je vašim prvotným poslaním.
Plány sa budú líšiť na základe toho, aké sú vaše dôvody na obchodovanie. Takisto sa bude líšiť aj váš rizikový profil. Odporúčam vám, aby ste sa nad týmito dôvody zamysleli ešte predtým, ako začnete dávať dokopy konkrétne čísla a spôsob, akým ich chcete dosiahnuť.
Akonáhle máte ujasnené dôvody, prečo chcete obchodovať, je dôležité pripraviť si podrobný plán, ktorý zodpovie na nasledujúce otázky:
 • Koľko kapitálu mám k dispozícií na obchodovanie?
 • Koľko percentný výnos očakávam a koľko predstavuje tento výnos v dolároch?
 • Ako dosiahnem svoje želané výsledky?

Teraz si ukážeme príklad. Predpokladajme, že ste sa rozhodli, že dôvodom prečo chcete obchodovať je kategória - Z času na čas s cieľom zarobiť si extra peniaze.
Ako prvé sa musíte rozhodnúť, koľko peňazí vložíte na svoj obchodný účet. K podrobnostiam o dostatočnom financovaní vášho obchodného účtu sa dostaneme v nasledujúcej kapitole – pre teraz povedzme že táto čiastka bude činiť sumu $5,000.
Ďalej si budete musieť stanoviť, koľko očakávate, že pri obchodovaní s vašimi $5,000 zarobíte. Obchodovanie by vám malo zaručiť lepšie výsledky ako keby ste si svoje peniaze uložili v banke, takže napríklad očakávate, že zarobíte viac ako 5% ročne.
Ale o koľko viac by ste asi mali očakávať? Povedzme teda, že chcete zarobiť $250 týždenne. Koľko by bol teda váš ročný výnos?
Ak zarobíte $250 týždenne po dobu 50 týždňov, s predpokladom, že budete mat dva týždne dovolenky, potom by ste zarobili 50 X $250 = $12,500, respektíve teda okolo $1,000 mesačne. Keď si to takto vyčíslime v dolároch, vyzerá to celkom slušne. Avšak ako percentuálny výnos z vašej investície by bol váš zisk $12,500 / $5,000 X 100 = 250%. Hmmm! Ako dobre vyzerá toto číslo? Avšak uvedomte si, že výnos výborných money-manažérov býva okolo 25% - 30% ročne, takže vašich 250% by bolo priam úžasných.
Teraz si poďme ozrejmiť, ako by ste takýto výsledok mohli naozaj dosiahnuť. Ako prvé sa budete musieť rozhodnúť, aký štýl obchodovania preferujete. Budete obchodovať intradenne? Alebo by ste radšej vstupovali a vystupovali z pozícií v rozpätí pár dní (angl. swing trade)? Alebo budete držať pozície dlhšie, aby ste využili výhodu trendovania?
Spomeňte si, že v sekcií Schopnosť 1 ste identifikovali svoju vášeň. Takže predpokladajme napríklad, že vašou vášňou je swing trade na akciovom trhu. Ak chcete využiť finančnú páku 2:1 s vašimi $5,000 môžete obchodovať až do výšky $10,000. Avšak nebudete môcť obchodovať viac ako 3- krát za týždeň. Pravidlá denného obchodovania si môžete overiť u vášho brokera.
Na to, aby ste zarobili $250 za týždeň, budete musieť zvážiť svoju metodiku - konkrétne budete musieť poznať „pravdepodobnosť“ alebo výkonnosť obchodovania, ktorú môžete očakávať, že dosiahnete.
Myslím si, že je bezpečnejšie byť pri vašich odhadoch výkonnosti konzervatívnejší. Ak máte konzistentnú 20% výnosnosť svojho kapitálu, bude sa vám dariť lepšie ako 95% profesionálom na trhu.
Pri tom ako si budete zapisovať svoje dlhodobé ciele, budete musieť vziať do úvahy kapitál, ktorý máte k dispozícií, pravdepodobnosť úspešnosti vašej metodiky a takisto aj váš vzťah, aby ste vedeli určiť, čo musíte spraviť pre dosiahnutie želaných výsledkov.
V sekcií Schopnosť 2 ste sa oboznámili s tým, ako mať realistické očakávania, najmä pri vašich počiatkoch s obchodovaním, kedy ešte nemáte dostatok skúseností.
Raz sa ma opýtala jedna potenciálna obchodníčka, ktorá mala na obchodovanie k dispozícií $1,000, či by mohla očakávať zisk $500 týždenne. Táto obchodníčka sa neskôr určite stretla s obrovským sklamaním, a to najmä preto, že nemala žiadne obchodné skúsenosti.
Akonáhle si určíte realistické očakávania svojho obchodovania, potom je nevyhnutné ujasniť si aj to, ako tieto výsledky chcete naozaj dosiahnuť. Opýtajte sa samých seba nasledujúce otázky:
 • Na akom trhu by som mal obchodovať?
 • Akú páku by som mal využiť?
 • V akom časovom rozpätí môžem obchodovať?
 • Aká veľká by mala byt moja pozícia?
 • Aké veľké riziko budem tolerovať?

Všetky tieto otázky si budú vyžadovať nejaké tie skúsenosti s obchodovaním, aby ste ich mohli zodpovedať. Pokiaľ ešte nemáte dostatok skúsenosti, aby ste na ne odpovedali sami, skúste nájsť niekoho, kto vám s tým pomôže. To bude konštruktívny spôsob, akým začať kariéru obchodníka.

Schopnosť 4: Dostatok peňazí na obchodovanie

Počet čítaní: 229


Toto je piata časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť a štvrtá časť.
Nemať dostatok kapitálu na obchodnom účte je jedným z hlavných atribútov, ktoré najviac prispievajú k zlyhaniu obchodníka. Nanešťastie, obvykle je pravdou, že „bohatí zbohatnú, zatiaľ čo chudobní sa stanú ešte chudobnejšími.“ Peniaze sú pohonnou látkou, ktorá obchodovanie ženie dopredu.
Pokiaľ máte na obchodovanie iba malý kapitál, potom by sa mali vaše očakávania zhodovať s veľkosťou vášho rozpočtu. Nemôžete očakávať, že $250 ktoré máte na účte, sa za pár mesiacov premení na $25,000. Zvyčajne je výsledkom takýchto nerealistických očakávaní akurát to, že o svoj počiatočný kapitál úplne prídete.
Prečo sa to môže stať, a čo v takejto situácií treba urobiť, je predmetom tejto časti knihy. Som si istý, že ste zmierení s faktom, že občas zažijete aj stratové obchody. Je dôležité pochopiť, že váš obchodný kapitál je jednak pohonnou látkou vašich obchodov, ale zároveň aj zábezpekou, ktorá chráni váš účet pred závažnejšími škodami v prípade, ak utrpíte stratu.
Ak máte na účte $50,000 a stratíte $500 (1% strata), takúto stratu dokážete zniesť a naďalej budete schopní pokračovať v obchodovaní. Ak na ziskových obchodoch zarobíte 2% a na stratových stratíte 1%, budete musieť spraviť iba 33% správnych obchodov, aby ste dosiahli vyvážený stav. Ak je vaša obchodná metodika správna v 40% prípadov a vaše ziskové obchody sú dvakrát tak veľké ako je priemer vašich stratových obchodov, v tomto prípade budete už aj naozaj zarábať.
Ak na účte máte len $5,000 a stratíte $500, budete mať až 10% stratu. Je omnoho jednoduchšie vyrovnať 1% stratu než 10%.
Čo však v prípade, že naozaj máte na obchodovanie k dispozícií len $5,000? Vtedy je viac než dôležité, aby ste zvolili konzervatívny prístup k riziku. Použitím konzervatívneho prístupu, ako je napríklad limitovanie každej straty na maximum 2% vášho kapitálu docielite to, že vaša strata z každého obchodu bude predstavovať maximálne $100.
V takom prípade sa budete musieť uistiť, že vaše stop-loss objednávky nie sú umiestnené ďalej ako $100 od vašej vstupnej pozície. Ak je možnosť umiestniť stop len ďalej ako $100 od vstupu, budete musieť buď navýšiť svoj obchodný kapitál alebo tento obchod jednoducho vynechať.
Keďže trh s futures má priemernú páku 20:1 a forex typicky 100:1, obchodníci dúfajú, že aj s $5,000 depozitom môžu dosiahnuť výrazný výnos zo svojej investície.
Teraz sa poďme pozrieť lepšie na konkrétnu situáciu.
To čo musíme pochopiť ako prvé, je vplyv pákového efektu na váš účet a prečo je pri jeho využívaní oveľa dôležitejšie mať na účte dostatok peňazí.
Páka zväčšuje vaše zisky ale i vaše straty. Napríklad, ak obchodujete na forexe a máte prístup k páke 100:1, potom môžete nakupovať alebo predávať až do výšky $100,000 pri depozite iba $1,000. Ak sa držíte pravidla 2% maximálnej straty, môžete pri jednom obchode stratiť iba $20, keďže $20 predstavuje 2% z vášho obchodného kapitálu v hodnote $1,000.
V prípade pozície s objemom $100,000, pohyb ceny iba o 2 pipy má hodnotu $20. A preto, keď vstupujete do pozície, kde predpokladáme, že spred medzi nákupnou a predajnou cenou je 2 pipy, budete už vtedy na úrovni vašej maximálnej prípustnej straty.
Čo môžete urobiť aby ste prekonali tento problém? Tu sú možnosti, aké máte:
 • Znížiť vašu toleranciu voči riziku z 2% na viac
 • Znížiť vašu páku z 100:1 pozíciou napríklad iba vo výške $10,000, kde potom pohyb ceny o veľkosti 1 pip má hodnotu $1 a vy môžete následne umiestniť váš stop-loss až do veľkosti 20 pipov od pozície (v tomto forexovom prípade)
 • Zvýšiť svoj obchodný kapitál
Ak nemôžete navýšiť svoj kapitál, budete musieť zmenšiť vašu páku. Nemali by ste si zvoliť možnosť zvyšovať percento maximálnej straty.
Ako vidíte, množstvo vášho obchodného kapitálu je závislé na tom, aké veľké riziko je späté s obchodom. Tu je názorný výpočet:
Najskôr vypočítajte kde sa nachádza váš stop-loss od úrovne vstupu do pozície (v dolároch), a potom vydeľte toto číslo dvoma percentami. Výsledok bude predstavovať minimálnu hodnotu peňazí, akú by ste mali mať na svojom účte.
Predpokladajme teda, že vstúpite to pozície na akciovom trhu, kde je cena $15 za akciu a vy chcete nakúpiť 100 akcií, čiže budete potrebovať $1,500 .
Ak napríklad umiestnite stop-loss na úrovni $12, ste pripravení na to, že vaša strata by bola $300. Vydeľte $300 dvoma percentami a dostanete $300/0,02 = $15,000. Takže by ste na vašom účte mali mať $15,000, aby ste mali dostatočné financovanie a takisto dostatočnú zábezpeku.
Nedostatok kapitálu na účte je veľmi často príčinou obchodníkovho „krachu“. Ak by ste mali na začiatku len $1,500 a rovnakú čiastku by ste minuli na nákup 100 akcií so stop-lossom na úrovni $12, hodnota vášho účtu klesne na $1,200.
Ak použijete páku 2:1 a kúpite 200 akcií, stratili by ste $600 z vašich $1,500, čim by hodnota vášho účtu klesla na $900. To by znamenalo 40% stratu. Aby ste takúto stratu znova vyrovnali, potrebovali by ste až 66% zisk.
Je zrejmé, že existuje vzťah medzi veľkosťou vašej potenciálnej straty a objemom kapitálu na vašom obchodnom účte. A je to práve nesprávna predstava obchodníka, ktorý sa snaží dosiahnuť nereálne zisky neúmerne vysoké k svojmu obchodnému účtu, čo veľmi často vyústi do situácie úplného vybielenia jeho účtu.
Čo sa týka vášho obchodného kapitálu, je veľmi dôležité, aby ste tento kapitál vnímali ako rizikový kapitál. Rizikový kapitál v zmysle, že ide o peniaze, ktoré máte k dispozícií na obchodovanie bez toho, aby ovplyvňovali akékoľvek iné aspekty vášho bytia. Obchodný kapitál by nikdy nemali byť peniaze vyhradené na nákup potravín alebo splátky hypotéky či povedzme peniaze odložené na financovanie štúdia vašich detí.
Na to, aby ste boli psychicky pripravení na obchodovanie, musíte vnímať peniaze vyčlenené na obchodovanie ako vaše „dovolenkové“ peniaze. To sú také peniaze, ktoré viete, že by ste utratili napríklad za hotel, jedlo alebo iné náklady spojené s dovolenkou. Dovolenka zvyčajne nenaruší vaše fungovanie, pretože tieto peniaze ste mali k dispozícií špeciálne na účel užitia si dovolenky.
To však neznamená, že by ste obchodovanie nemali brať vážne a že by ste ho mali pokladať iba za „rekreáciu“. Obchodovanie je seriózny biznis najmä ak prostredníctvom obchodovania chcete seriózne zarobiť. Avšak obchodovanie pod tlakom, že musíte zarobiť peniaze, aby ste napríklad mohli splatiť vašu hypotéku nie je vôbec pre obchodníka prospešné.
Dômyselný obchodník by v žiadnom prípade takto neobchodoval.


Schopnosť 5: Znalosť trhu, na ktorom obchodujete


Toto je šiesta časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť a piata časť.
Je priam zarážajúce koľko ľudí je odhodlaných obchodovať svoje ťažko zarobené peniaze na trhoch, o ktorých nevedia skoro nič. Niektorí obchodníci sú pripravení kúpiť alebo predať akcie, komodity alebo meny bez akejkoľvek vedomosti o tom, prečo takýto obchod vôbec robia.
Ak obchodovanie s úmyslom vytvoriť zisk znamená nakupovať na nízkej cene a predávať na cene vysokej, ako sa dokážete rozhodnúť, ktorá cena je nízka a ktorá je vysoká bez toho, aby ste mali znalosti o trhu?
Veľa obchodníkov sa spolieha výlučne na grafy, na ktorých identifikujú úrovne suportov a rezistencií alebo hľadajú potenciálny bod zlomu, kde spraviť obchod. Grafy používajú ako hlavný zdroj informácií, ktorý im slúžia na nájdenie „správnej“ ceny pomocou indikátorov alebo formácií, a na základe toho potom spravia obchodné rozhodnutie.
Snaha o predvídanie budúceho vývoja je zradné. Znalosť trhu, na ktorom obchodujete, vám môže pri špekuláciách o budúcich pohyboch cien výrazne pomôcť.
Ak chcete využívať najnovšie technológie a nastavenia softwaru pre automatizované obchodovanie, pri tvorbe vašich automatizovaných systémov budete mať obrovskú výhodu, ak máte znalosti o fundamentoch trhu.
Na odhadnutie dlhodobého trendu a obchodovania v jeho smere budete potrebovať poznať určité fundamenty o inštrumentoch, ktoré obchodujete.
Nikto však nemôže vedieť úplne všetko. Pre podporenie svojej intuície musíte zhromažďovať a vyhodnocovať relevantné informácie a musíte byť schopní korelovať tieto informácie s vývojom ceny na grafe. To je tou najlepšou cestou, pretože vaše rozhodnutie bude podložené technicky ale aj racionálne.
Niektorí obchodníci sú ochotní stráviť viac času skúmaním informácií napríklad o novej umývačke riadu ako pri skúmaní akcií alebo komodít, ktoré chcú obchodovať. Dômyselný obchodník je však vždy ochotný venovať informáciám o trhu dostatočnú pozornosť.
Pri obchodovaní je užitočné vedieť, kto sú „hráči“ na trhu kde obchodujete, a čo ich na danom trhu motivuje k tomu, aby obchodovali. Takisto je dôležité pochopiť vzájomné vzťahy medzi rôznymi aktívami trhu.
Žijeme v globálnej ekonomike, a preto nemôžeme ignorovať čo sa deje v ostatných ekonomikách vo svete. Viem, že toto všetko, čo som spomenul, je asi samozrejmé, ale tendencia obchodníka byť lenivý a jednoducho sa len spoliehať na grafy je pre neho obrovskou nevýhodou, ak sa snaží „bojovať“ s dobre informovanými odborníkmi v určitej obchodnej oblasti.
Natíska sa teda otázka, či má byť obchodník všestranne zameraný alebo sa má špecializovať len na konkrétnu oblasť. Je lepšie skúmať celý trh a hľadať technické dôvody na vstup do obchodu, pričom má len malú alebo žiadnu znalosť o inštrumente? Alebo je lepšie sústrediť sa určitú oblasť a stať sa expertom v konkrétnej oblasti?
V sekcií  Schopnosť 1 sme rozoberali, aký prínos má identifikovanie vašej vášne. Ak ste našli špecifickú oblasť, ktorá vás zaujíma a fascinuje, budete odhodlaní stráviť dostatok času sústredením sa na danú oblasť. A zároveň si budete užívať čas, ktorý strávite pri jej skúmaní, analyzovaní a obchodovaní. Verím, že sa to odzrkadlí na vašich obchodných výsledkoch.
Zvládnutie tejto požiadavky je tým, čo z vás spraví dostatočného odborníka na obchodovanie vami zvoleného inštrumentu. A z psychologického hľadiska získate sebavedomie. Sebavedomie je rozhodujúcim faktorom pri realizácií vašich obchodov. Nedostatok sebavedomia spôsobuje, že väčšina obchodníkov situáciu „preanalyzuje“ a tým paralyzuje samých seba. Rovnako ako napríklad jeleň, ktorý ostane v strede cesty paralyzovaný svetlami auta, kedy nevie či má utekať alebo ostať nehybne stáť, tak isto aj obchodník v tomto prípade „zamrzne“.
Úspešné obchodovanie je o schopnosti vedieť opakovať určité činnosti dokola.
To si vyžaduje sebavedomie. Sebavedomie sa rozvíja prostredníctvom budovania slučky pozitívnej odozvy. Slučka pozitívnej odozvy sa vytvára ak je váš plán dobre premyslený, vždy správne realizovaný, a vedie ku ziskovým obchodom. Čím dlhšie dokážete tento cyklus opakovať, tým viac sebavedomia získate.
Vedomosť je mocná zbraň, ale úžitok prináša len ak je sprevádzaná rozvážnosťou a porozumením. Kombinácia vedomostí, rozvážnosti a porozumenia vytvárajú silný intelekt. Ak spojíte váš silný intelekt s cielenými činnosťami, výsledky vašej práce môžu byť len pozitívne. Úspech definujeme ako dosiahnutie čohokoľvek, čo si zaumienime dosiahnuť, či už ide o ľudské vzťahy, váš osobný rast, spoločenské uplatnenie alebo zarábanie peňazí.
Existuje niečo, čo označujeme ako šťastie alebo smola? Záleží na tom, ako si tieto pojmy zadefinujeme, ale zdá sa, že v živote existuje istý faktor, nad ktorým nemáme žiadnu kontrolu. Ak takýto nekontrolovateľný faktor hrá vo váš prospech, môže sa zdať že máte „šťastie“. Ak však hrá v neprospech toho, čo ste si zaumienili dosiahnuť, môžete si povedať, že máte „smolu“.
Myslím si, že to, čo označujeme ako šťastie alebo smola, závisí od našich skutkov. Vždy musíte niesť zodpovednosť za to, čo robíte a najmä ak ide o obchodovanie. Nikdy nemôžete obviňovať trh za situáciu, v ktorej sa ocitnete.
Trh vás nepozná, takže nemôže mať proti vám nič osobné. Ak pri obchode stratíte a následne na to hľadáte na trhu „pomstu“, pamätajte na to, že pomsta je prejavom správania, ktorý je v prípade, že sa chcete stať dômyselným obchodníkom úplne zbytočný.

Schopnosť 6: Dobre testovaná metodika


Toto je siedma časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť, piata časť a šiesta časť.
Teraz už pravdepodobne asi tušíte, že všetky schopnosti dômyselného obchodníka sú vzájomne prepojené. Súbor týchto desiatich schopností je navrhnutých tak, aby pripravil a nastavil vašu myseľ na pozitívny a seba-napĺňajúci prístup k obchodovaniu.
Môžete si napríklad nastaviť obchodný systém tak, aby vám dával signály na vstupy alebo výstupy z pozície alebo ak by ste chceli, aby za vás rovno umiestňoval objednávky za podmienok, ktoré si sami stanovíte. Tieto podmienky sú takmer neobmedzené. Môžete systému prikázať, aby sledoval zobchodované objemy určitej akcie, a ak tento objem poklesne v tom istom čase ako MACD prejde z negatívnej do pozitívnej úrovne a DJIA sa takisto obchoduje vysoko, potom za vás systém nakúpi 1,000 akcií.
Tento príklad ilustruje silu výkonnosti disciplinovaného obchodovania podľa pravidiel, pričom jednou z jeho najväčších výhod je, že odstraňuje všetky emócie, ktoré obchodovanie sprevádzajú.
Takéto disciplinované obchodovanie podľa pravidiel predstavuje istú výzvu. Nie je to o tom, že sa z vás namiesto obchodníka stane „otrok“, ktorý len vytvára pravidlá obchodovania. Vaším poslaním je obchodovanie a vytváranie ziskov nákupom na nízkych cenách a predajom na vysokých (alebo predajom na vysokej cene a opätovným nákupom na cene nízkej).
Svoj čas budete musieť investovať do tvorby a testovania vlastnej metodiky obchodovania. Existuje rovnako veľa metodík ako obchodníkov. Avšak každý obchodník sa bude svojou metodikou od ostatných niečím odlišovať. Moja rada aspoň na začiatku je, aby bola vaša metodika jednoduchá.
Profesionálni obchodníci v bankách alebo na burzách často obchodujú na základe tých najjednoduchších postupov. Keďže dobre poznajú svoj postup a vedia čo môžu očakávať alebo na čo sa spoľahnúť, takíto obchodníci majú dostatok sebavedomia a obchodujú takmer automaticky. Kľúčovým faktorom je opäť sebavedomie. Cieľom toho, že budete mať dobre testovanú metodiku je, aby ste pri obchodovaní získali sebavedomie.
Bude každý obchod ziskový? Určite nie. Ale ak sa vám podarí zostaviť metodiku, ktorá vám umožní robiť viac ziskových ako stratových obchodov, a ak zarobíte viac na vašich ziskových obchodoch než stratíte na stratových, stanete sa úspešným obchodníkom. To je cieľom každého obchodníka a jeho metodiky.
Ako postupovať pri tvorbe a testovaní svojej metodiky? Ako prvé si pripomeňme, čo ste sa naučili v sekcií Schopnosť 3. Musíte mať jasne definované poslanie a cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.
Teraz si uvedieme príklad, ale prosím myslite na to, že cieľom tejto knihy nie je dať vám rady čo alebo ako obchodovať, ale predovšetkým pomôcť vám, aby ste sa stali dômyselným obchodníkom. Takže akékoľvek návrhy metodiky budú uvedené výlučne len pre ilustráciu a nepovažujte ich za rady pri obchodovaní.
Napríklad predpokladajme, že chcete urobiť swing trade. Mali by ste si určiť časovú periódu, počas ktorej budete trh sledovať.
Najskôr môžem začať sledovať týždenný graf, ktorý mi poskytne „širší“ pohlaď. Potom prepnem na menšie časové rozpätie, ako napríklad denný alebo hodinový graf. Ak dostanem signál na nákup podľa týždňového grafu, počkám, či sa tento signál na nákup potvrdí aj na grafe dennom.
Chcel by som obchodovať na základe úrovní suportov a rezistencií. A preto ak vidím, že cena inštrumentu, ktorý sledujem, naráža na určitú špecifickú úroveň suportu na týždennom grafe, prepnem naspäť na graf s menším časovým rozpätím aby som si overil, či sa vytvára určitá sviečková formácia, ako je Doji alebo Hammer.
Zároveň môžem použiť aj indikátor ako je napríklad RSI, ktorý pomôže určiť, či je akcia predpredaná. Ak nastane situácia, kedy sú všetky moje dopredu naplánované podmienky trhu splnené, vstúpim do pozície a hneď umiestnim aj vhodnú objednávku na stop-loss pre prípad, že by sa obchod nevyvíjal tak ako som plánoval.
Takéto obchodné podmienky si môžem najskôr vyskúšať v obchodnom simulátore. Spravím aspoň 50 simulovaných obchodov, aby som mohol zmerať, koľko z nich bude ziskových a koľko stratových pri použití tých istých obchodných podmienok.
Ak sú výsledky pozitívne, čo znamená, že priemer ziskových obchodov je aspoň dvakrát taký ako pri stratových obchodoch a moje ziskové obchody predstavujú viac ako 60% všetkých obchodov ktoré spravím, viem že mám dobrý systém, ktorý môžem použiť pri obchodovaní s reálnymi peniazmi.
Potom sa musíte rozhodnúť, či obchodovať manuálne alebo mechanicky. Musíte si zvoliť štýl, ktorý najlepšie pasuje k vašej osobnosti. Samostatne si vypočítajte pravdepodobnosť úspešnosti pre každý jeden postup, ktorý použijete. Ide o vzorec, ktorý sa používa na zistenie spoľahlivosti vášho systému.
Mali by ste sa vrátiť späť a zmerať všetky vaše obchody, ktoré boli ziskové verzus všetky vaše stratové obchody. A potom určiť profitabilitu ziskových obchodov verzus koľko ste stratili na vašich stratových obchodoch.
Pozrite sa na posledných 10 alebo 20 obchodov. Ak ste ešte nespravili žiadny obchod, vráťte sa naspať k vášmu grafu, kde vám systém signalizoval vstup alebo výstup z obchodu. Určite, či by ste dosiahli zisk alebo stratu. Výsledky si zapíšte. Sčítajte všetky ziskové obchody a výsledok vydeľte počtom ziskových obchodov, ktoré ste spravili. Tu je vzorec:
Chcete zistiť ako spoľahlivé sú signály vášho systému. (Ak použijete viacero postupov, nebudete vedieť, ktorý z nich je najspoľahlivejší.)
E = [1 + (W/L)] x P – 1, kde:
W = Priemer ziskových obchodov
L = Priemer stratových obchodov
P = percentuálny pomer ziskových obchodov
Príklad:
Ak ste spravili 10 obchodov, z čoho 6 z nich bolo ziskových a 4 stratové, váš percentuálny pomer ziskových obchodov bude 6/10 čiže 60%. Ak 6 ziskových obchodov predstavuje zisk $2,400, potom priemer zisku je $2,400/6 = $400. Ak vaša celková strata je $1,200, potom priemerná strata je $1,200/4 = $300.
Dosaďte tieto čísla do vzorca a potom dostanete:
E = [1 + (400/300)] x 0.6 – 1 = 0.40 čiže 40%
Pozitívna 40% pravdepodobnosť úspešnosti zmenená, že z dlhodobého hľadiska váš systém z $1 zarobí 40 centov.
Zapamätajte si, že toto je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže pri určení miery spoľahlivosti vášho systému. Predmetom tohto výpočtu je získať istotu vo vašom obchodnom systéme.
Množstvo obchodníkov hneď po tom ako zistí, že ich systém má len 10% alebo 20% či dokonca 30% pravdepodobnosť úspešnosti upustí od takého systému a rozhodne sa hľadať iný, lepší systém.
Omnoho lepšie je však vyskúšať a zlepšovať váš existujúci systém tak, že ziskové pozície necháte otvorené a straty hneď uzavriete. Rýchle uzatváranie stratových pozícií je samo o sebe veľmi užitočná zručnosť, ktorú sa treba naučiť.
Naučte sa milovať malé straty!
Vytlačte si túto 5-slovnú vetu a nalepte si ju na počítač.
Keďže táto kniha je viac o obchodnej psychológií ako o obchodných technikách, budeme sa sústrediť na mentálne aspekty potreby správne otestovaného obchodného systému.
Pri obchodovaní hrá práve sebavedomie podstatnú úlohu. Ak obchodníkovi chýba sebavedomie, obyčajne je preňho veľmi náročné stlačiť „spúšť“ či už pri vstupe alebo pri výstupe z pozície.
Keďže strata z obchodu môže výrazne ovplyvniť sebavedomie obchodníka, je veľmi dôležité hlavne pre začínajúceho obchodníka, aby sa naučiť prijímať malé straty.
Ak sa naučíte prijímať malé straty, začnete si uvedomovať, že je v poriadku akceptovať takúto stratu, pretože malá strata nezruinuje váš obchodný účet. Mnoho začínajúcich obchodníkov má pocit, že ak príjmu straty, tak zlyhali, alebo majú pocit, že utrpí ich hrdosť alebo že sú neschopní a majú pocit zúfalosti.
Toto sú presne tie pocity, cez ktoré sa musíte dostať. Predstavte si, že by boxer pociťoval zlyhanie pri každom jednom údere, ktorý dostane. Nebol by to úplný nezmysel?
Jednou zo súčastí procesu, kedy sa z vás stáva dômyselný obchodník, je naučiť sa pri obchodovaní dať všetky svoje emócie bokom, ako by ste boli len „svedkom“ vašich obchodov.
Je veľmi doležíte a zároveň pre niektorých ľudí aj veľmi zložité, držať sa pravidiel, ktoré si stanovili pri tvorbe svojho plánu. Ak spochybníte svoju vlastnú metodiku, potom bolo všetko vaše plánovanie úplnou stratou času.
Keď si už raz naplánujete ako obchodovať, musíte vždy obchodovať tak, ako ste plánovali. Aby ste to dokázali, musíte mať metodiku, ktorej úplne dôverujete. Na to, aby ste svojej metodike úplne dôverovali, musíte ju najskôr back-testovať, aby ste videli, ako by sa zachovala pri každej jednej príležitosti, ktorá vygenerovala signál podľa vašich pravidiel.
Potom by ste mali vyskúšať vašu metodiku v simulátore, v reálnom čase ale s „cvičnými“ peniazmi. A nakoniec, urobte nejaké obchody v reálnom čase, s reálnymi peniazmi avšak len v malých objemoch. Akonáhle vaša metodika uspeje v tamto komplexnom teste a má vysokú pravdepodobnosť úspešnosti počas povedzme posledných 20 obchodov, potom jej budete môcť dôverovať aj v budúcnosti.
Ak tento krok vynecháte, nikdy nebudete vedieť, čo máte spraviť akonáhle začnete obchodovať „naostro“. Väčšina obchodníkov sa bude pokúšať upravovať svoje pozície za chodu. To je ako riadiť lietadlo bez akýchkoľvek inštrukcií a spoliehanie sa na to, že vaše inštinkty vás privedú do finálnej destinácie.
Obchodník by mal byť dobre pripravený. Dobre pripravený v zmysle, aby vedel ako sa má vždy zachovať. Ak sa nejaká situácia nevyvinie tak, ako ste predpokladali, ešte vždy môžete svoju pozíciu uzavrieť a  situáciu nanovo prehodnotiť.
Možno vás to bude stáť extra komisie navyše, avšak je to vždy lepšia voľba ako posúvať svoje stop-lossy dúfajúc, že sa trh opäť zvráti.
„Strata ma po jej akceptovaní nikdy netrápi. Cez noc na ňu zabudnem. Ale mýliť sa a stratu neakceptovať – to je to, čo spôsobuje škodu vo vašom vačku i na vašej duši.“ (Jesse L. Livermore)

Schopnosť 7: Správny risk-manažment

Toto je siedma časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť, piata časť, šiesta časť a siedma časť.
Rozdiel medzi hazardom a špekuláciou je v prístupe k riziku. Riadenie rizika je to, čo odlišuje obchodovanie od hazardu. Slovo „špekulovať“ pochádza z latinského slova „speculari“, čo znamená zamýšľať sa alebo pozorovať.
To je to, čo obchodníci robia - skúmajú príležitosti, zamýšľajú sa nad ich následkami a rozhodnú sa, čo spraviť na základe svojej intuície a inštinktov. Ak sa mýlia, potom uzatvoria svoje pozície a následne nanovo preskúmajú danú situáciu.
Veľkou výhodou obchodovania je možnosť merania rizika. Ak viete riziko zmerať, potom ho viete aj riadiť.
Meranie rizika nie je len vypočet pravdepodobnosti výskytu nejakých konkrétnych situácií, ale ide skôr o to, že poznáte presný bod, kde uzavrieť svoj obchod s tým, že presne viete o koľko peňazí tak prídete.
Ak túto informáciu poznáte skôr ako spravíte obchod, môžete urobiť racionálne rozhodnutie či vôbec chcete také riziko podstúpiť.
Bez podstupovania rizika nikdy nič nezískate. Tak ako sme už spomínali v úvode tejto knihy, sú to zvyčajne práve tí, ktorí sú pripravení riskovať, čo budú s najväčšou pravdepodobnosťou v živote aj úspešní.
Ak ste rybár, to čo riskujete, je vaša návnada. Ak ste biznismen, riskujete svoju investíciu. Ak ste obchodník, riziku vystavujete svoj kapitál, avšak s obchodovaním môžete kedykoľvek prestať ak z neho nemáte dobrý pocit.
Obchodovanie ponúka oveľa vyššiu kontrolu nad vašim rizikom ako napríklad niektoré investície. Čo sa stane, ak kúpite nehnuteľnosť, ktorú chcete predať ale situácia na trhu sa zvráti tak, že jednoducho nebudete schopní nájsť kupca? Ako sa v takomto prípade vyhnete strate?
Obchodovanie na likvidných trhoch ponúka možnosť regulovať skutočné riziko, pokiaľ teda viete ako túto reguláciu využívať. Schopnosť riadenia rizika si vyžaduje, aby ste mali plán a aby ste rovnako mali schopnosť sa podľa tohto plánu riadiť.
Obchodníci väčšinou zruinujú svoje účty nie kvôli tomu, že nesprávne rozmýšľajú, ale preto, že sa nedržia pravidiel svojho risk-manažmentu.
Dôvodom, prečo obchodníci nepostupujú podľa pravidiel svojho risk-manažmentu, je práve ich mentalita a návyky, ktoré nie sú správne prispôsobené pre obchodovanie. Práve preto sa za dômyselného obchodník považuje ten obchodník, ktorý svoju myseľ prispôsobil požiadavkám obchodovania.
Mohol by som vám celý deň dokola opakovať, že riziko musíte riadiť umiestňovaním stop-lossov alebo prinajmenšom musíte mať svoju myseľ nastavenú tak, že presne viete, kde sa nachádza bod pre uzatvorenie vašej pozície, aby ste sa vyhli ďalším stratám. To, čo však za vás nemôžem spraviť, je stlačiť „spúšť“.
To za vás nemôže spraviť nikto. Vy musíte prebrať zodpovednosť za všetky svoje obchody. Ak neviete prekonať emočnú spätosť so svojimi obchodmi, potom by ste mali využívať automatizovaný systém, kde sa softvér systému riadi podľa pravidiel a bez akéhokoľvek zaváhania umiestňuje stop-lossy.
Už viete, že úspešné obchodovanie závisí od správneho risk-manažmentu. Otázkou len zostáva, aké veľké riziko je akceptovateľné riziko.
V množstve kníh a článkov sa píše o tom, aký je najlepší spôsob riadenia rizika.
Existuje mnoho diskusií o systémoch ako Martingale, čo je systém založený na princípe, že zakaždým keď prehráte stávku, vaša nasledujúca musí byť dvakrát taká, až nakoniec vyhráte a vyrovnáte všetky straty a dokonca budete v zisku. Keďže takýto prístup funguje iba v prípade, že na svojom účte máte k dispozícií neobmedzené množstvo peňazí, moja rada je, aby ste systém Martingale nepoužívali. Mimochodom, kasína systém Martingale milujú, pretože vedia, že o všetky svoje peniaze prídete oveľa skôr ako by ste vyhrali.
Najlepším prístupom pre vás ako pre obchodníka je používať pravidlo percenta vášho kapitálu – pravidlo, ktoré určuje aké riziko je prijateľné pri každom jednom obchode. Aj keď existuje mnoho variácií tohto pravidla, jeho implementácia je pomerne jednoduchá.
Ja osobne mám rád 2% pravidlo, ktorého podstata je v tom, že pri každom obchode môžete riskovať len 2% vášho obchodného kapitálu. To znamená, že ak máte na účte $5,000, na jednom obchode môžete stratiť maximálne $100.
Ak sa dobre zamyslíte nad týmto pravidlom, zistíte že stratu môžete mať až 50x za sebou a stále neprídete o všetky svoje peniaze. Dôvodom je to, že tak ako klesá váš kapitál, rovnako klesá aj veľkosť rizika (straty) na ďalšom obchode.
Vaša prvá strata by bola $100 a na účte by vám zostalo $4,900. Vaša ďalšia strata by bola $98, so zostatkom $4,802. Tretia strata by bola $96 a tak ďalej.
Aj keď vaša strata bude so zmenšovaním vášho kapitálu menšia a menšia , pointa spočíva v tom, že aby ste o všetko prišli, museli by ste mať tak veľa stratových obchodov za sebou až je to len veľmi málo pravdepodobné.
Ak ste si vytvorili metodiku s pozitívnou pravdepodobnosťou úspešnosti, tak ako sme si spomínali v predchádzajúcej sekcií, potom nebudete nikdy čeliť kontinuálnym stratovým obchodom. Pokiaľ bude platiť, že na ziskových obchodoch zarobíte viac ako stratíte pri obchodoch stratových, nikdy o svoj kapitál úplne neprídete. Naopak, budete ziskovým obchodníkom.
Používanie 2% pravidla má aj ďalšie výhody. Pomôže vám pri výpočte toho, aký obchodný kapitál budete potrebovať, na základe toho, na akom trhu obchodujete a aký typ a štýl obchodovania využívate.
Funguje to nasledovne:
 1. Vyberte si inštrument, ktorý chcete obchodovať.
 2. Použite denný graf aby ste mohli sledovať, ako sa daný inštrument obchodoval počas určitej časovej periódy.
 3. Pozrite sa na to, kde by ste vstúpili do pozície podľa vášho systému. Napríklad, ak vstupujete do obchodov na základe prekrížení čiar kĺzavých priemerov, potom zistíte na akej cene by ste takto vstúpili do pozícií.
 4. Stanovte si úroveň kde umiestnite svoj stop-loss. Mali by ste zvoliť taký bod, ktorý nebude dosiahnutý pri bežných trhových výkyvoch.
 5. Vypočítajte, ako ďaleko je stop od vašej vstupnej pozície a koľko táto vzdialenosť činí v peniazoch.
 6. Ak je potenciálna strata väčšia ako 2% vášho obchodného kapitálu, musíte buď: a) zvoliť menšiu časovú periódu alebo b) zvýšiť váš obchodný kapitál alebo c) tento obchod vynechať.
Keď vydelíte vašu potenciálnu stratu dvoma percentami (0.02) dostanete čiastku, ktorú by ste mali mať na svojom obchodnom účte.
Ak chcete obchodovať na denných grafoch, ale priemerne sú minimálne stop-lossy ďalej od vašich vstupných pozícií viac ako 2% vášho kapitálu, v takom prípade a pri týchto podmienkach na svojom účte nemáte dostatočné množstvo kapitálu.
Predpokladajme, že ste sa rozhodli že chcete byť swingový obchodník a že budete obchodovať na základe denného grafu. Vytvoríte si metodiku, ktorá bude založená na vstupe do pozície po „odskoku“ a po úspešnom re-teste suportu.
Zakaždým keď takáto situácia nastane, si všimnete že stop, ktorý je umiestnený tesne pod úrovňou suportu, je v priemere $300 od vašej vstupnej pozície. Potom $300/0.02 = $6,000. To je čiastka, ktorú by ste mali mať na svojom účte.
Ak je to pre vás príliš veľa, vyberte si inú metodiku – takú, ktorá vám zabezpečí vstup do pozície oveľa bližšie k vášmu stop-lossu alebo obchodujte kratšie časové periódy či na iných trhoch.
Pri EURUSD, ak je váš vstup do pozície na úrovni 1.1500 a váš stop je na predchádzajúcom minime 1.1400, čo je rozdiel 100 pipov, a ak pip má hodnotu $1, potom je vaše riziko strata $100. A teraz keď použijeme 2% pravidlo pre výpočet požiadavky na váš obchodný kapitál, dostaneme čiastku $5,000 ktoré by ste v takomto prípade mali mať na svojom účte.


Dátum vytvorenia: 08.06.15 16:02
Vytlač do PDF
VYTLAČIŤ

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára